Basenarium Spa & Wellnes

Kompleks basenów w miejscowości Pokrzywna

zleceniodawca : Basenarium Spa & Wellnes

lokalizacja : Pokrzywna

czas realizacji : II kwartał 2014 r.

zakres prac : przewierty pod pompy ciśnieniowe