Panoramika

PANORAMIKA

zleceniodawca : WARBUD SA

lokalizacja : Szczecin

czas realizacji : III kwartał 2015 r.

zakres prac : kompleksowe roboty murarskie