Produkty rolne

W końcówce stycznia br. średnia cena kukurydzy w Polsce wyniosła 693 zł/t. Kwota ta była niższa o 1% w relacji do poprzedniego tygodnia, ale o 0,4% wyższa w stosunku do ostatniego dnia 2015 r. W perspektywie roku kukurydza podrożała aż o 18%. Powyżej 700 zł za tonę kukurydzy w skupie mogli uzyskać rolnicy na południu kraju, z kolei na 690 zł/t mogli liczyć gospodarze w makroregionie Północno-Zachodnim.

Mając na uwadze rosnące trendy związane z importem produktów rolnych do naszego kraju nawiązaliśmy kontakt handlowy z szeregiem gospodarstw rolnych na terenie Ukrainy. Korzystając z szerokiej siatki kontaktów u naszych wschodnich sąsiadów, z powodzeniem importujemy wyselekcjonowane ziarna kukurydzy. Współpracuemy zarówno z producentami paszowymi jak również z przemysłem alkoholowym. Nasi kontrahenci cenią nas za sumiene podejście do spełnienia wymogów jakościowych zamawianego towaru oraz terminowość dostaw.